Personlig træning. Hvad får du for pengene?

Overvejer du en personlig træner? Eller er du i tvivl om, hvad det indebærer at have en personlig træner?
Læs videre og få et overblik over forløb, faser og metoder ved personlig træning hos Nellemann Kost og Træning.

Mange måder at nå dit mål på

I nedenstående nævner jeg blot et udpluk af metoder, som jeg har gjort brug af og som har givet succes for mine klienter. Jeg har valgt at fokusere på de tilgange, som størstedelen af mit klientel har haft stor succes med.

Min fornemmeste opgave som din personlige træner er, at du som klient føler, at forløbet hos mig har positiv indflydelse på dit liv og din tilværelse.
Det vil for mig være vigtigt, at du som klient oplever et meningsfyldt forløb, hvor du opnår følelsen af succes. Du skal derfor ikke frygte et forløb i træningshelvede. Hvis fokus eksempelvis kun er det endelige slutmål bliver forløbet, i min verden, næppe en succes.
Det er vigtigt, at du som klient, oplever at kunne finde glæde i at komme afsted hver gang til træning. Jeg vil forsøge at øge din opmærksomhed på, hvilke positive effekter det giver dig at ændre dine kostvaner, trænings- og aktivitetvaner. Opnår du disse positive effekter, er det for mig en ligeså stor succes, som dit ønskede mål.

Vi vil sammen arbejde målrettet mod at opnå det resultat som lige præcis du ønsker. Vigtigst er det dog for mig, at du på vejen oplever en følelse af at glæde, udvikling og at du bliver glad for de sundere valg og handlinger, som du vedvarende skal kunne vedligeholde for at bevare dit resultat.


Samarbejdet

Det er min erfaring, at den mest optimale måde at opnå fremgang på, er ved at vi i fællesskab tager udgangspunkt i dig, og dig alene. Jeg vil derfor ligge stor vægt på, hvordan du kan finde nye rutiner og veje til en sundere tilværelse, som kan fungere i dit liv og i din hverdag. Med udgangspunkt i dine muligheder vil jeg bistå dig og hjælpe dig til, at finde de rette redskaber og prioritere ud fra dine ressourcer, så du kan nå dit mål.

I vores samarbejde vil det for mig være vigtigt:

 • At du får den bedst mulige oplevelse i den tid vi har sammen
 • At du oplever at føle dig hørt og set
 • At du trives i dit forløb og at vi løbende forventningsafstemmer så du er in charge
 • At vi gør brug af din ekspertise i dig og min ekspertise, som personlig træner
 • At vores kommunikation fungerer godt. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål og udfordre
 • At min måde at fortælle og forklare på er klar og tydelig for dig
 • At dine behov bliver mødt (hvorfor vi har ugentligt opfølgning, hvor din mening bliver hørt)
 • At jeg ikke gætter, hvad du tænker, men er spørgende til dine tanker om et givent emne
 • At vi opbygger et godt forhold op. Her tænker jeg, at du har tiltro til mig og føler dig godt tilpas i mit selskab
 • At du føler jeg prioriter den tid vi har sammen, så du får bedst muligt udbytte
 • At vi kun bruger tid og tanker på, hvad der virkelig betyder noget. Små detaljer kan vente til senere i forløbet. Eller helt udelade dem, hvis de ikke kommer til at hjælpe dig, som klient
 • At jeg undgår at tilføje mere informationsforvirring end du i forvejen kan have tillært dig fx via sociale medier
 • At jeg er klar over, at alt den viden, som jeg giver dig er noget du skal tage stilling til. Min opgave er derfor ikke, at fylde dine tanker med unødig viden
 • At jeg kan hjælpe dig til at føle, at du ikke er unormal og dine udfordringer måske er nogle mange har problemer med. Jeg vil hjælpe dig af med følelsen af, at tro du er den eneste der har de problemer, som du oplever og kunne være flov over ikke selv, at kunne klare. Går du i den tro at være unormal kan det være svære, at snakke med andre om dem og få hjælp. En normalisering af dine problemer vil måske kunne hjælpe dig til at være mere selvsikker og ikke føle dig anderledes. Disse faktorer kan hjælpe dig på flere områder, som eksempelvis, at dit energiniveau stiger og du ikke oplever udfordringerne så uoverskuelige.


Handlingsplan

Når vi starter på forløbet, vil vi som det første udarbejde en plan for, hvad vi skal prioritere, herunder lave en oversigt over, hvordan forløbet kommer til at foregå. Med forbehold for ændringer undervejs. En handlingsplan kunne indebære udfordringer, som dit liv og din hverdag giver dig.
En handlingsplan indebære også delmål, som vi ønsker, at du kunne komme til at mestre undervejs i vores forløb. Under udarbejdelse af en handlingsplan vil vi se på følgende.

 • Installation af passion
  Ved at udarbejde en realistisk plan vil du have større sandsynlighed for, at kunne nyde processen, Konsekvensen kan være en øget velvære og øget energi. Denne passion vil være med til, at vores vaneændringer bliver vedvarende for dig.
 • Udgangspunkt i dit Arbejdsliv. Dit job og hvor krævende dette er har stor betydning for din tid og overskud.
 • Socialt liv. Der skal tages højde for, om du er en meget social person. Er du meget ude at spise eller ses ofte med venner vil dette kunne være en udfordring for dig.
 • Familie. At du fx bor sammen med en partner, kan det både være en stor hjælp men også en udfordring.
 • Super powers. Hvad er du god til? Dit job? Din personlighed? Er der ting ved dig, vi kan bruge?
 • Hvor klar, villig og muligt er det for dig. Handlingsplanen skal kunne udføres i praksis.
  Derfor skal vi vurdere om det er realistisk det, som du gerne vil i gang med.


Årsagen til dit ønske om ændringer?

Handlingsplanen kan indebære dine ‘hvorfor ‘er’. Hvorfor vil du gerne opnå de mål og ønsker, som du har? Kan vi finde flere mål, vil vi kunne bruge dem som motivationsfaktorer under forløbet. Flere motivationsfaktorer kan også betyde, at du vil kunne opnå flere succeser undervejs ud over eksempelvis fedttab. Jo flere motivationsfaktorer for dig, desto bedre.

I min optik er det også vigtigt, at du er opmærksom på dine værdier, og, hvordan du prioriterer efter dem i din hverdag. Vælger du en værdi vil du samtidig skulle nedprioritere en anden værdi. Værdier er alt det, som du finder vigtigt i din liv. Opmærksomhed på dine værdier vil hjælpe dig til at forstå, hvorfor du tager de valg som du gør. Manglende opmærksomhed på disse værdier vil kunne gøre det svære for dig, at forstå, hvorfor du tager uhensigtsmæssige valg i forhold til kost og træning og til, at kunne forstå, hvorfor du ikke har kunnet finde tid og energi til det du gerne vil kost- og træningsmæssigt. Dine værdier konkurrerer om pladsen til, hvad du prioriterer i dit liv.

Ambivalens & modstand?

Ved enhver handling kan der opstå ambivalens og modstand mod at træffe det rigtige valg. Bevidsthed om disse udfordringer vil kræve din opmærksomhed. Fokuserer du på at være mere opmærksom på dine uhensigtsmæssige valg, vil du kunne handle med bevidsthed. Bevidsthed om, hvad den handling, har af betydninger for dig, vil give dig bedre muligheder for at vælge rigtigt i den udfordrende situationen, du står i.

Eksempelvis kan det være valget mellem at spise en pizza eller lade være. Din opmærksomhed er med til at kunne håndtere den ambivalensen der opstår. Ambivalens om, at du har lyst til både at spise pizza ‘en og lade være. Din bevidsthed om hvilke fordele og ulemper der følger med ved det valg. Kan det være en hjælp for dig til, at træffe mere hensigtsmæssigt.
Opmærksomheden giver mulighed for, at huske dig selv på, hvad der er dine værdier og, hvad betyder mest for dig.

Din fremgang

Målemetoder bruger vi til at se om du har fremgang. Fremgangen måles ved enkelte og overskuelige tiltag, som har til formål at komme frem til dit ønskede resultat. Vi gør også brug af målinger, for at holde din motivation oppe og gøre processen hen til det endelige resultat overskueligt.
Vi kan løbende tilpasse i vores tilgange, hvis det skulle være nødvendigt. Der kan ske ændringer, eksempelvis i den tid du har til at træne – eller måske er nogle uger mere udfordrende end andre.

Der er mange målemetoder og parametrer, vi kan overvåge. Nogle af dem kan være:

 • Uge skema, med tiltag vi kan gennemgå under opfølgningssamtalen
 • Planlæg og strukturer ugen frem. Struktur gør livet lettere, især med nye ændringer at følge
 • Søvn mangel? Din søvn har stor betydning for dine resultater
 • Intolerance og allergier overfor fødevarer
 • Mave-tarm-systemet: Har du maveproblemer? I så fald skal vi prøve at finde årsagen til dette
 • Træningsfrekvens, som optimal for dig og den tid du har til rådighed.
 • NEAT-overblik, hvor stor aktivitet har du udover direkte træningsaktivitet?
 • Kalorier: Fordele og ulemper ved, at have dit fokus på det.
 • Din nuværende strestilstand. Højt stress give mindre muligheder for mere træning og gør det sværere at holde et kalorieunderskud og vedligeholde dine ændringer
 • Medicin. Bruger du medicin nu og kan vi skære det ned eller fjerne det helt?
 • Dit energiniveau: Vi ønsker at forhøje dit daglige energi niveau
 • Opfølgning på din glæde for vores forløb og vedligeholdelse af glæden
 • Smerter kan vi forhåbentligt afhjælper eller fjerne for, at forbedre din livskvalitet
 • Måling af din nuværende kondition. Eksempelvis til at lege med dine børn
 • Aktiviteter, du gerne vil deltage i men ikke kunne førhen, men undervejs kan komme til
 • Ønsker du at stille op til konkurrence er der meget specifikke retningslinjer og og teorier og videnskab, som vil være højere prioriteret end ved mindre ekstreme mål.
 • Selvkritik: Hvilke fordele vil det give dig ved at slippe lidt af din selvkritik?
 • Udvide din viden omkring træning?
 • Udvide din ernæringsviden, som vi kan følge op på hver uge.
 • Informationsforvirring og afhjælpning af denne. Den information, de digitale medier giver, skaber ofte mere forvirring end det hjælper.
 • Give dig redskaber til at vælge fra: Citat ¨Fokuser ikke på at slå græsset i din have, hvis dit hus står i flammer. Jeg vil hjælpe dig til, at fokusere på så få ting, som muligt med, så store resultater, som muligt.